Årsmelding og foreløpig sakliste har vært tilgejngelig på OGL sin hjemmeside siden midten av januar.

 

Ved å gå inn på lenkene nedenfor finner du/dere innkalling med sakliste, samt tidligere utlagte årsmelding.

 

For ordensskyld vil OGL minne om at lokallaga har 1. utsending med stemmerett pr. påbegynte 10 medlemmer, etter gjeldende vedtekter.

 

 

Årsmelding:

https://www.nsg.no/getfile.php/1398216-1485505204/Fylkeslag/Oppland/Oppland%20Gjeterhundlag/PDF-filer/Ferdig%20%C3%85rsmelding%20OGL%202016.pdf

 

Innkalling med sakliste:

https://www.nsg.no/getfile.php/1399183-1487676487/Fylkeslag/Oppland/Oppland%20Gjeterhundlag/PDF-filer/%C3%85rsm%C3%B8teinnkalling%20med%20saker%20Oppland%20Gjeterhundlag%202017.pdf

 

Styret i OGL vil med dette ønske alle hjertelig velkomne.

 

Endre Amundgård

Sekretær