Dommersamling 2016
Alle dommere inviteres herved til dommersamling i 2016. Det arrangeres en
dommersamling. Bakgrunn for valg av sted er fjorårets suksess, rimelig leie av
lokaler og enkel transport av deltakere til lokalene.
Samling
Dato: 30.- 31. januar 2015
Hovedinstruktør: Jon Sand
Sted: Gardermoen
Regioner: Øst, Vest, Midt og Nord
Program for samling:
Lørdag
09.00 Felles oppmøte, registrering
09.15 Gjennomgang av prøvereglement
12.00 Lunsj
13.00 Diskusjon, gruppeoppgaver, videodømming og mer.
19.00 Middag
Søndag
09.00 Diskusjon, gruppeoppgaver, videodømming og mer.
12.00 Lunsj
13.00 Avslutning
Det er ønskelig også at aspiranter i de ulike fylkene stiller på samlingen, vedlagt
finnes mal for dommeropplæring og fadderordning. Om det ikke er mulighet for å
delta på samlingen kan det hoppes over 2 samlinger før man mister lisensen.

Kontakt Cathinka Kjelstrup for info/påmelding