Midt Gudbrandsdal Gjeterhundlag er arrangør av FM i år.

Dato: 16.08.2015

Sted: Nord Gudbrandsdal

Dommer: Jo Agnar Hansen

Klasse 3

Mer info kommer etterhvert