Cathinka Kjeldsrup informerte om gjeterhundarbeid og organisasjon fra sentralt hold.

Mette Berg hadde foredrag om OGL sin historie og rollen vi har i dag.

Anne Kari Veikleenget snakket om"veien til gjeterhund"

Tor Romasås informerte om NM 2015 og "Norske Kadaverhunder"

Nord Gudbrandsdal gjeterhund hadde demonstrasjon av gjeterhunder på forskjellige nivå på jordet hos Endre Amundgård.

Vi var heldig og fikk tildelt to timer etter lunsj lørdag og hadde ett publikum som var positive,nysgjerrige og engasjerte i i forhold til gjeterhund.