Innkalling til årsmøte i Oppland Gjeterhundlag 31.01.2015

Kl. 19.00 på Felleskjøpet Lillehammer

 

Saksliste:

 1. Godkjenning av innkalling og saksliste
 2. Valg av møteleder og referent
 3. Opprop
 4. Valg av 2 personer til å underskrive møteprotokoll
 5. Årsmelding
 6. Regnskap
 7. Medlemskontingent for Oppland Gjeterhundlag
 8. Valg
 9. Info om NM 2015
 10. Arbeidsplan 2015
 11. Årsmøte 2016

 

 

For styret OGL

Mette Berg, sekr