Innkalling til årsmøtet i Oppland gjeterhundlag 02.02.2013

Kl.11.00 på Felleskjøpet Lillehammer

Sakliste

 1. Godkjenning av innkalling og sakliste
 2. Valg av møteleder og referent
 3. Opprop
 4. Valg av 2 personer til å underskrive møteprotokoll
 5. Årsmelding
 6. Regnskap
 7. Medlemskontigent for Oppland gjeterhundlag
 8. Valg
 9. Dommerhøringa
 10. NM kvote
 11. NM 2015 på Ringebu
 12. Arbeidsplan 2013
 13. Norgeserieprøve
 14. Fylkesmesterskap 2013
 15. Sommer og Vintersamling
 16. Instruktørutdanning??
 17. årsmøte 2014

Randsverk 7.1.2013

For styret

Ragnhild Jacobsen, sekr.