Under styremøtet i går drøfta det nye styret gjeterhundåret 2022.
På møtet ble det laget en grov plan for aktiviteter 2022.
Om kort tid vil det komme en epost ut til medlemmene med info om medlemskontingen, aktivitetsplan, kursinvitasjon osv.
 

NB! Vi forsøker gjennom e-post å sende t info til alle som var registret som medlemmer i 2021, men dette er ikke problemfritt dessverre. Har du byttet epostadressse eller er usikker på om du har oppgitt epostadressa di, send en epost om dette til hagen@lesja.net

Vi ønskert både nye og gamle medlemmer velkomne til et nytt og innholdsrikt gjeterhundår. 
Medlemskontingenten for 2022 er fastsatt til kr 200,- som de senere årene.
For å bli medlem er det bare å batale kr 200,- til kontonummer 2085.63.42264, Eller vippse til 579777