Sommercampen gikk av stabelen som planlagt den 07-10 juli med 5 instruktører og 5 forskjellige areal med sau. På ene arealet var det rundkve til de som var nybegynnere, eller delvis i gang. Gjennom påmeldingsperioden hadde laget ca 70 ineteresserte. Etter en del fram og tilbake underveis i påmeldinga landa det til slutt på 50 deltakere. Laget har fått mange trivelige tilbakemeldinger fra superfornøyde deltakere som allerede nå har signalisert at de kommer tilbake neste år også om vi arrangerer. Vi har også fått tilbakemeldinger på forslag til endringer. Endringene går i hovedsak ut på ting som styret egentlig var obs. på i forkant men som vi etter en helhetlig vurdering tok et valg på og kjørte som vi gjorde på denne campen.

Fellesskap, dugnadshjelp osv.:
For å arrangere slike aktiviteter er en helt og holdent avhengig av et felleeskap i form av et aktivt lokallag med medlemmer som ønsker å gi av seg selv til fordel for at andre skal få tilbud om gjeterhundaktiviteter. Dette setter lokallaget umåtelig stor pris på og vil derfor fortsette å påskjønne, honorere og gi fortrinn til de som bidrar for fellesskapet. Laget ønsker å vie en ekstra oppmerksomhet til de som sto for med utsøkt mat og serveringsopplegg. Dette var nok med å satte prikken over i en på arrangementet jf. tilbakemeldinger. Vil også takke alle grunneiere som lot oss få areal å drive på, samt alle småfeeiere som stilte opp med sau til arrangemente. Enkelte frakta sau opp til 10 mil en vei for at vi skulle få nok sau. Dette står det respekt av. Absolutt alle som bidrog i form av dugnag fortjener en skikkelig honør for innsatsen. Tusen takk.

Inastruktører for viderekomne var Torkjel Solbakken, Pål Høygård, Ronny Smedsmo og Halvor Tenden. Endre Amundgård var instruktør for nybegynnere. Deltakerne ga uttrykk for at de hadde god frremgang med hundene og var godt førnøyde med instruktrørene og opplegget.

Campen ble avslutta om søndagen der deltakerne kunne få prøve seg på bruksprov i klasse 1 og ei klasse 3 prøve for de som ønsket å prøve seg på et høyere nivå.
Dommer var Torkjel Solbakken. 
9 av totalt 17 deltakere i klasse 1 Klarte Bruksprov.
3 av totalt 15 deltakere i klasse 1 klarte å komme over 60 poeng.
Gratulerer så mye med flott innsats til alle sammen.
Retteer også ten takk til Dommer Torkjel.

Lewnke til klasse 1 prøva: Resultater klasse 1

Lenke til klasse 3 prøva: Resultater Klasse 3


Videre ønsker vi å rette en stor takk til vår Hovedsponsor, Ottadalen Mølle.
Gjennom sitt bidrag bidrar de til å sikre at medlemmene har gode lokale aktivitets tilbud fra år til år på gjeterhundfronten i Nord.Gudbrandsdal.

Vi retter også en stor Takk til Nortura som støtta oss iforbindelse med mattilbudet på Campen. Tusen takk.
 

Tusen takk for ei trivelig gjeterhundsamling til alle sammen, Håper vi ses igjen og at dere lykkes med hundene fremover. 

Mvh
Nord- Gudbrandsdal Gjetarhundlag