Styret har som utgangspunkt beramma årsmøtet til den 19 januar.
Årsmøte sted blir på Lesja Cafe.

Vi satser på at smittesituasjonen tillater at vi møtes. 
Om ikke får vi  vurdere teams som i fjor.

Av mange grunner vil Innkalling og årsmelding ikke bli sendt ut, men kan leses og eventuelt lastes ned ved å klikke nedenfor. Dokumentene vil være tilgjengelige fra nå og fram til avholdt årsmøte.

FORTLØPENDE INFORMASJON OM EVENTUELLE ENDRINGER VIL SJKJE PÅ LAGETS FACEBOOKSIDE.

Årsmøteinkaling finner du her

Årsmelding finner du her