• Blir en del av et aktivt miljø med fokus på gjeterhund. 
  • Kommer raskere og riktigere i gang med hunden din. 
  • Fortrinn til å delta på aktiviteter i form av kurs, treningssamlinger og lokale prøver som er arrangert av laget 
  • Gjennom laget kan du få viktig og god informasjon om kontaktpersoner for råd og veiledning ved anskaffelse og oppstalling av hund. 
  • Tilgang til oppdatert treningsmetodikk gjennom kvalifiserte instruktører. 
  • Påvirke gjeterhundarbeidet. 

Det er alltid hyggelig å få ny medlemmer med på laget.

Et medlemskap koster pr. 2019 kr 200 pr medlem.

Medlemskontingenten betales til kontonummer  2085 63 42264.

Ønsker du mer informasjon omkring medlemsskap så ta kontakt med styret.

 

Velkommen som medlem i Ngg.


Klikk her for oversikt over medlemmene i laget