Etter krav fra det offentlige måtte alle lag og foreninger registrere seg i enhetsregisteret. i den forbindelse måtte laget kjøre en omorganiseringsprosess for å bli registrert som en forening i Brønnøysundregisteret. 

Stiftelsesmøtet ble gjennomført i Vågå den 11.04.2018.
Ved å klikke på lenka nednefor kommer du til de godkjente vedtektene for laget.

Vedtekter vedtatt av stiftelsesmøtet 11.4.2018