Som tidligere år har styret ogås i år utarbeida og oversendt en aktivitetsplan som styret ønsker å få gjennomført sesongen 2022. Planen ble oversendt medlemmene på e-post i sammen med informasjon om betaling av medlemskontingent. For at aktiviteter skal være mest mulig forutsigbare for medlemmene og unngå for mye frem og tilbake, så vil styret i størst mulig grad forsøke å unngå å avvike fra det som styret har drøfta og lagt planer for gjennom året.