Det var bra frammøte da laget gjennomførte sitt årsmøte her om kvelden.
Forutenom vanlige årsmøtesaker fikk de som gikk ut av styret en påskjønnelse for det de har lagt ned av innsats de senere årene.
Det ble også utlevert Diplomer samt Dekken til de som hadde tatt sitt første bruksprov som medlem i laget.
Det ble drøfta litt rundt Norgesserie og Fylkesmesterskap.
 

Det nye styret for 2022 ble slik:
Endre Amundgård Leder
Johnny Kveen
Elin Lerhaugen
Inger Nyløkken
Torkjel Solbakken
Stina Cecilie Storhaug Løkken (Vara)

 

Det kom ingen spesielle ønsker til aktiviteter framover utover det som har vært ganslke venlige aktiviteter.
Styret vil ta et styremøte med det aller førtse og starte litt planlegging for året.

Det var god stemning under møte med flott bevertning der Lesja Cafe serverte tradisjonsmat,

Medlemskontingent ble satt til 200,- slik den har vært de senere årene.
Kontonummer 20856342264

Styret ser fram til en ny gjeterhundsesong.
Om det er medlemmer rundtomkring som har meninger eller ønsker så ta kontakt.