Laget har lyst til å prøve åfå til ei Distriktsprøve. 2 påskedag der vi i tillegg til å gå prøve, vil satse på litt grilling og sosial omgang. Fra tidligere vet vi at det kan være utfordringer knytta til sau og føre på denne årstida, og aktiviteten kan dermed, som tidligere erfart, bli avlyst på  kort varsel. Dette vil i så fall bli kunngjort på lagets facebookside dagen i forveien. men vi håper på det beste.

Laget har sendt ut e-post med kartlegging av om noen hadde sau og eventuelt areal til rådighet gjennom sesongen. Ingen har besvart henvendelsen, og laget ser derfor på muligheten til å s amle noen sauer der vi mener å ha litt tilgang til sau til ei mindre prøve.

Sau av ulik kvalitet og sau som ikke har gått my for hund må påregnes.
Antall sau vil være det som setter taket for påmeldinger.
Uansett blir det Maks 2 hunder på hver deltaker. Deltakeravgift kr 300 betales til Vipps nr: 579777 eller til kontonummer : 2085 63 42264.

Utgangspunktet er klasse 1. Om vi også får til en eventuell klasse 3 prøve kommer vi tilbake til og noe som kan bli bråbestemt på kort varsel. Laget oppfodrer alle medlemmer til å følge med på lagets facebookside for varsel om eventuelle justeringer ,endringer, og nøyaktige presiseringer.


Påmelding skal skje på e-post til Torkjel Solbakken. 
følgende skal oppgis.
Medlemsnummer i sau- og geit.
Reg nr på hund
Navn på hund
Fører
klasse.

NB!!!!!! Påmeldinger med mangelfulle opplysninger vil ikke være å anse som påmeldt. Startavgift må betales før start.  Påmeldinger som sendes inn før påmelding starter vil ikke bli hensyntatt.