Lamminga er vel over for de aller fleste slik at vi kan begynne å rette fokuset litt over på gjeterhundfronten igjen.

AKTIVITETER GJENNOM SESONGEN

  • Før lamminga hadde vi både kurs og gratis treningssamlinger med instruktører for medlemmene. På treningssamlingene sto laget også for gratis matservering til de framøtte. Det ble servert burger og pølser med tilbehør samt drikke.
  • Neste på tapetet er den planlagte sommercampen med avsluttende DP prøve jf 1.5. Dette vil gå av stabelen den 7-10 juli. Campen er full og vel så det og styret er i full drift med planlegging. DP prøve denne helga er forbeholdt de på sommercamp.
  • Treningssamlinger/fellestreninger - Laget vil forsøke å få til noen treningssamlinger gjennom sommeren. Dette vil skje på ulike steder ettersom om noen stiller sau og areal til rådighet. Elin Lerhaugen vil være kontaktperson for dette. Det vil ikke bli noe fast opplegg. Avklarte treninger publiseres på lagets facebookside fortløpende.  Så følg med på lagets facebookside.
  • DP prøver. Styret har drøfta opplegg for lokale DP prøver gjennom sesongen. Mer info om dette kommer når styret har endelige planer klare. Informasjon deles på fecebook og terminliste når vi har opplegget klart. Påmeldinger som sendes styret utenfor oppgitt påmeldingsfrist og utenfor den plattformen styret har bedt om påmelding med nødvendige opplysninger vil ikke bli hensyntatt.
  • Laget skal arrangere Norgesserieprøve også i år. dette skjer den 16 og 17 oktober. meld fra allerede nå om du ønsker å hjelpe til på NS. Laget vil videreføre påskjønnelse i en eller annen form de som bidrar. Ved stor pågang vil styret se på behovet og ta nærmere kontakt om dugnagdsbehov til,de som har meldt seg disponible.

    For medlemmer som har noe på hjertet, ta kontakt me noen i styret.