Laget arrangerer ei kveldsprøve i klasse 3 på Lesja den 13 Juli. vi setter også av 5 plasser til ei mindre klasse 1 prøve for de som ikke har godkjent prøve fra før.

Det som er av disponibel sau vil for øvrig sette en total begrensning for antall deltakere som normalt. Oversikt over dette vil laget først ha den 10 juli.

Det må påregnes sau fra ulike besetninger og forholdene kan derfor være varierende for den enkelte utøver.

Lokale medlemmer vil ha fortrinn for påmelding tom. 10 juli.

Betaling må være registret innen 10 juli for at påmelding skal være gyldig. Ved manglende betaling innen oppgitt frist går plassen til reserve.

Maks 3 hunder pr deltaker. I klasse 1 settes en begrensning på en hund pr fører.

Betaling til vipps 579777
Kr 350 pr hund.

Første start kl. 16.00.

Forutsatt at det er ledige plasser vil påmelding for eventuelle deltakere utenom laget starter den 11 juli kl. 10.00. Påmelding avsluttes den 12.07. Maks to hunder som nevnt ovenfor. Betaling må være registrert innen den 12.07 for at påmelding skal være gyldig .

All påmelding og eventuelle spørsmål rettes til Torkjel Solbakken på Messenger.

Påmeldinger som mottas før oppgitte frister eller som mottas utenom Messenger blir ikke besvart eller hensyntatt.
Ved påmelding skal følgende oppgis.

  • Reg nummer på hund.
  • Navn på hund.
  • Navn på fører.
  • Medlemsnummer i NSG.

Velkommen til kveldsprøve