Nord-Gudbrandsdal Gjeterhundlag inviterer til Sommercamp, tidsrommet 7-10 juli. 

Felles grilling om kveldene der laget sørger for mat og mineralvann til maten.
Eventuell anna drikke må den enkelte sørge for selv.

Sommercampen avsluttes om søndagen med en distrikts prøve der deltakerne vil ha fortrinn til å delta. 
De som har vært med på hele sommercampen vil bli prioritert dersom det må settes begrensning i påmelding.
Dete bestemmes når vi har oversikt over antall sauer og temperatur.

Sommercampen vil favne om hunder fra start av hund til de litt mer erfarne hundene. 

Deltakere vil bli gruppert etter nivå og erfaring på hund og fører.

Gruppe 1 – nybegynner til litt i gang
Gruppe 2 – hunder som er i godt i gang 

Kursene blir etter førsteslåtten der vi har tilgang til større arealer.  
Laget vil bruke en balanding av lokaleinstruktører og innleide instruktører.
Ved stor pågang kan det bli aktuelt å knytte til seg instruktører utenifra.

Det er mulig å melde seg på en dag to dager osv.
Kr 900,- pr dag. Kr 2200 for alle dager samla.

Sommercampen vil bli avvikla i området Lesja/Dovre.
Påmelding innen 01.06.2022 (førstemann til mølla).
Spørsmål og Påmelding rettes til endreamu@online.no.

For å se opprinnelig invitasjon lagt ut på sosiale medier, følg lenka under 

Facebook Invitasjon