Laget har som mål å stimulere til økt bruk av gjeterhund. Dette for at så mange som mulig skal komme i gang med hunden for å få mest mulig nytte og glede av hunden sin. For å nå målsetningen arbeider flere av lagets medlemmer aktivt mot målrettet avlsarbeid for å bedre hundematerialet. Videre sørger laget for å ha et nødvendig antall kvalifiserte instruktører og dommere i takt med utviklingen. Laget legger også til rette for aktiviteter i form av kurs, treningssamlinger og prøver på ulike nivåer. Laget vil også gjennom ulike aktiviteter arbeide for et inkluderende, sosialt og trivelig miljø, som er en viktig del for å nå målsetningen med arbeidet i laget.

Nord-Gudbrandsdal Gjeterhundlag favner om kommunene Skjåk, Lom, Vågå, Sel, Dovre og Lesja.

Styremedlemmer:

Styrets Sammensetning av Nord-Gudbrandsdalen Gjeterhundlag.

Leder: Endre Amundgård 
Mob: 48882480 | E-post: endreamu@online.no

Kasserer: Inger Marie Nyløkken           
Mob: 95209870 | E-post: hagen@lesja.net

Styremedlem: Johnny Kveen - styremedlem        
Mob: 48360256| E-post: jkveen3@hotmail.com

Sekretær: Torkjel Solbakken - sekretær
Mob: 95200470 | E-post: torkjel.solbakken@hotmail.no

Styremedlem: Elin Lerhaugen - styremedlem
Mob: 94132880 | E-post: elerhau@online.no

Varamedlem: Stina Cecilie Storhaug Løkken
Mob: 90796696 | E-poststinacec-@hotmail.com

Revisor: Ola Hareland.