Laget har som mål å stimulere til økt bruk av gjeterhund. Dette for at så mange som mulig skal komme i gang med hunden for å få mest mulig nytte og glede av hunden sin. For å nå målsetningen arbeider flere av lagets medlemmer aktivt mot målrettet avlsarbeid for å bedre hundematerialet. Videre sørger laget for å ha et nødvendig antall kvalifiserte instruktører og dommere i takt med utviklingen. Laget legger også til rette for aktiviteter i form av kurs, treningssamlinger og prøver på ulike nivåer. Laget vil også gjennom ulike aktiviteter arbeide for et inkluderende, sosialt og trivelig miljø, som er en viktig del for å nå målsetningen med arbeidet i laget.

Nord-Gudbrandsdal Gjeterhundlag favner om kommunene Skjåk, Lom, Vågå, Sel, Dovre og Lesja.

Styremedlemmer:

Styrets Sammensetning av Nord-Gudbrandsdalen Gjeterhundlag.

Leder: Roger Hågensen 
Mob: 99030724 | E-post: roger@hagensen.no

Kasserer: Inger Marie Nyløkken           
Mob: 95209870 | E-post: hagen@lesja.net

Styremedlem: Lillian Anita Jakobsson - styremedlem        
Mob: 47328269| E-post: lillian_aj@hotmail.com

Sekretær: Torkjel Solbakken - sekretær
Mob: 95200470 | E-post: torkjel.solbakken@hotmail.no

Styremedlem: Anne Haugen Selsjord - styremedlem
Mob: 96227533 | E-post: anneselsjord@hotmail.com

Varamedlem: Ronny Ove Smedsmo
Mob: 97535115 | E-postronnyove1973@gmail.com

Revisor: Ola Hareland.