Som medlem vil du ha følgende fordeler: 

  • Være en del av et aktivt og godt miljø med fokus på gjeterhund. 
  • Laget vil tilrettelegge for utvikling og bruk av gjeterhund.
  • Fortrinn til å delta på aktiviteter som kurs, treningssamlinger og lokale prøver laget arrangerer.
  • Ukentlige fellestreninger gjennom vinterhalvåret.
  • Mulighet for egentrening alle dager
  • Lagets medlemmer får tildelt refleksvest til hund ved godkjent bruksprov.
  • Rabatt hos Valdres Veterinærsenter på honoraret ved standardbehandlinger som vaksine, kloklipp og chipping.
  • Rabatt hos Intersport

Det er alltid hyggelig med nye medlemmer i et lite lokallag.

Medlemskap pr 2024 kr 300,- / Vintertrening kr 1.000,- (1 hund)

* tillegg pr ekstra hund kr 200,-

* "drop in" kr 150,- pr hund, maks 4 ganger. Utover dette gjelder avgift for vintertrening.

Kontingent betales til konto: 2320.19.57486

 

For ytterligere informasjon om medlemskap, ta kontakt med styret.