Som medlem vil du ha følgende fordeler: 

  • Være en del av et aktivt og godt miljø med fokus på gjeterhund. 
  • Laget vil tilrettelegge for utvikling og bruk av gjeterhund.
  • Fortrinn til å delta på aktiviteter som kurs, treningssamlinger og lokale prøver laget arrangerer.
  • Ukentlige fellestreninger gjennom vinterhalvåret.
  • Lagets medlemmer får tildelt refleksvest til hund ved godkjent bruksprov.

Det er alltid hyggelig med nye medlemmer i et lite lokallag.

Medlemskap pr 2023 kr 300,- / medlemskap inkl. vintertrening kr 800,-
Kontingent betales til konto: 2320.19.57486

 

For ytterligere informasjon om medlemskap, ta kontakt med styret.