Styremedlemmer:

Leder: Arnfinn Beito
Mob: 990 37 525 | E-post: 

Kasserer: Ellen Helø  
Mob: 901 89 601 | E-post: 

Styremedlem
Mob: | E-post

Sekretær: Anita Fjeld
Mob: 986 65 355 | E-post: 

Styremedlem: 
Mob: | E-post:

Varamedlem: Jarle Jevne
Mob: 958 52129 | E-post

Revisor: Henning A. Andersen

E-post: valdresgjetarhundlag@gmail.com