Møteprotokoll fra årsmøte i Oppland Gjeterhundlag

31.01.2015

       -       Opprop:

Nord gudbrandsdal, TorkjelSolbakken, Torstein Ytre, Bjørn Ola vaagaasarøygard

Midt Gudbrandsdal, Anne Kari Veikleenget, Anna Skogum, Guro Søberg, Camilla Oden, Tor Romsås

                Sør Gudbrandsdal, Klara Karlsen, Erik Sveen, Pål Høygård, Mette Berg

                Hadeland, Svein Haugset, Egil lomsdalen, Bernt Hamar

                Valdres, Oddgeir H. Fodnes, Ole Steinde

 • Valg av to til å underskrive møteprotokoll: Anne Kari Veikleenget, Guro Søberg
 • Årsmelding: sekretær foretar rettelser før godkjenning.
 • Godkjenning av regnskap.
 • Medlemskontingent settes til kr 0
 • Valg:     Leder, Torstein Ytre, 1 år

Kasserer, Svein Haugset-Gudbrand Stokke

Styremedlem, Oddgeir H. Fodnes- Ole Steinde

Vara, gjenvalg på Bjørn Ola Vaagaasarøygard

Revisor, Styret får fullmakt til å finne en, spør fortrinnsvis Ragnhild Røssum

Valgkomite, Egil Lomsdalen 3 år, Henning Andersen 2 år, Guro Søberg 1 år.

 • NM kvota står uforandret med 12 deltakere
 • NM 2015, Orientering fra Tor Romsås:

Hotell er på plass

Kontrakt på hovedarena er på plass, jobbes med kontrakt på ekstraareal.

Sponsorer begynner å komme inn

Hjemmesiden er oppe og går

Oppmann blir Bjørn Ola vaagaasarøygard

Speaker blir Jon Aas

Orientering fra Torstein Ytre:

Dommer, Andy Cardigand har sagt ja, en norsk dommer vil bli utnevnt av landsrådet.

Økonomi, OGL får 10 % av eventuelt overskudd, dekker 20 % av eventuelt underskudd, inntil maks 25.000,-

Fylkeslaget har valgt Torkjel Solbakken som representant til å samarbeide med NM komiteen.

 • Vedr saka om fullt medlemskap i NSG for deltakelse på alt organisert gjeterhundarbeid.

Vedtak: Vi foreslår at fylkes og lokale gjeterhundlag kan arrangere gjeterhundprøver i Oppland, samt enkeltpersoner med medlemskap i NSG etter godkjenning fra OGL.

Det skal være tilstrekkelig med støttemedlemskap i OGL for all annen aktivitet.

 • NM kvalifisering 2015

Styret tok opp om det skal bli mulig å «bytte» hund dersom fører mener han har en bedre egnet hund for de forhold som er under NM. Årsmøtedeltakere ønsker at systemet med å ikke kunne bytte hund blir stående.

Norgesserien var pr dd ikke fastsatt for 2015 og NM skal være en helg tidligere enn vanlig så utfordringen er å klare å få gjennomført FM før NM. Det ble vedtatt at leder kaller inn en representant fra hvert lokallag, til å bestemme kvalifisering. Det er ønske, om mulig, med samme kvalifisering som tidligere år.

 • Norgesserieprøver 2015, Nord gudbrandsdal ønsker å arrangere norgesserieprøve, sender info til fylkeslaget, som søker.
 • FM, Midt gudbrandsdal  skal arrangere DP, 16 august, og la frem forslag om at denne prøven kunne være FM om ønskelig. Dette avhenger av tilgang på sau.
 • Lokale prøver, flere lokallag planlegger arrangering av distriktsprøver i 2015.
 • Kurs: Valdres planlegger sommerkurs, vinterkurs i Vågå, vinterkurs og storsamling i Midt Gudbrandsdal.
 • Mer info som referater, og resultater ønsker inn på hjemmesiden til fylkeslaget.
 • Årsmøte 2016, Forespørsel fra OSG om å arrangere årsmøte på Gjøvik sammen med dem. Prøver dette i 2016.
 • Årsmøte slutt, for styret, sekr Mette Berg