På Norgesseriearrangemnetet som ble arrangert av Sør-Gudbrandsdal Gjeterhundlag den 3-4 oktober ble det benytta sau fra en besetning. Sauene har ikke vært på arealet tidligere. Hvordan sauer vil oppføre seg på et helt nytt areal er det ingen som kan forutsi. Sauene gjorde det ikke enkelt for førerne. Her var det ingen som fikk noe gratis. Det var rimelig tungt og grått vær med en del regn. dette var nok trolig også med å påvirka hvordan sauene oppførte seg. Pga. høy vanskelighesgrad med noe trå sau så var det nok ikke alle som klarte å gå etter forventningene og som kanskje vart skuffa.Men forholdene var i all hovedsak ganske lik for alle.

At forholdene ble som de ble var umulig å forutse både for saueeier og arrangør. En såg klart at arrangør hadde lagt ned mye arbeid i arrangementet og gjort så godt de kunne til alles beste. Uansett hvordan forholdene tilsynelatende kunne oppfattes var det likevel mange som kom godt igjennom og gikk gode prøver med flotte resulat og plasseringer. Med en godt trena hund, riktig type hund og nok verktøy i verktøykassa så går det som regel ganske bra uansett forhold. 

Stor honør til Sør-Gudbrandsdal gjeterhundlag for et flott arrangement, og en stor takk til saueeier (Pål) som stilte besteningen sin til rådighet og med det merarbeidet dette medfører.

Resultater dag 1 Lørdag 3 oktober.: (de som ble premiert av arrangør)
1. Plass: Jo Agnar Hansen med hunden Kniva
2. Plass: Mali Tungen med hunden Noah
3. Plass: Pål Høygård med hunden Radar
4. Plass: Tortsein Ytre med hunden Kira
5. Plass: Irene Amundgård med hunden Tico
6. Plass: Torstein Ytre med hunden Tasso
7. Plass: Hennng Andre Andersen med hunden Mist
8. Plass: Karianne Buer med hunden Step.

For fullstendig resultatliste dag 1, følg lenka nedenfor.

http://lindholtdata.no/bikjer/resultat/Res_2020-322_0.html

Resultat dag 2, Søndag 4 oktober: (de som ble premiert av arrangør)
1. Plass: Jo Agnar Hansen med hunden Moss
2. plass: Philipp Schipps med hunden Ulla
3. Plass: Karianne Buer med hunden Zac
4. Plass: Torkjel Solbakken med hunden Slip
5. Plass: Karianne Buer med hunden Step
6. Plass: Jo Agnar Hansen med hunden Kniva
7. Plass: Jo Agnar Hansen med hunden Jan
8. Plass: Henning Andre Andersen med hunden Mist.

For fullstendig resultatliste dag 2, følg lenka nedenfor.

http://lindholtdata.no/bikjer/resultat/Res_2020-321_0.html