I forbindelse med oppnevningen vil styret vurdere evt. endringer i sammensetningen av Fagrådet for geit og Gjeterhundrådet. I forkant av oppnevningen ber styret om innspill fra fylkeslagene på kandidater til de ulike rådene.

Det er kun representanter fra egen organisasjon (NSG) styret ber om innspill på. Forslag til kandidater bør gå via lokal- og fylkeslaga. Representantene fra andre organisasjoner/institusjoner i våre råd og utvalg blir foreslått fra den de skal representere.

Minner også om at styret gjerne vil ha forslag på kandidater selv om de sittende representantene ikke har frasagt seg gjenvalg!

Styret ber om innspill på kandidater til følgende råd:

Avlsrådet for sau:
Styret skal kun ha forslag på leder og vara for leder. (De 4 regionrepresentantene m/vara skal velges fra regionen.) Leder Bjørn Høyland har frasagt seg gjenvalg.

Fagrådet for geit:
Styret skal drøfte evt. endret sammensetning, men ber om forslag på 4 representanter(leder + 3 medlemmer) og 4 vararepresentanter. 1. vara, Marianne Rønning, har frasagt seg gjenvalg.

Utmarksrådet:
Styret ber om forslag på 3 representanter (leder + 2 medlemmer) og 3 vararepresentanter.

Gjeterhundrådet:
Styret skal drøfte evt. endret sammensetning, men ber om forslag på 3 representanter (leder + 2 medlemmer) og 2 vararepresentanter.

Ull- og klipperådet:
Styret ber om forslag på leder.

Skrevet av Arne Flatebø