Planleggingsmøte Norgesserieprøve Kvitfjell 2014

Dato: 13.08.2014

Tilstede: Anne Kari Veikleenget, Guro Søberg, Tor Romså, Sverre Tarud, Erik Sveen, PålHøygård , Camilla Oden, Mette Berg, Gudmund Skotte

Sted: Befaring i målområdet Kvitfjell, og møte på Kvitfjelltunet

 • Arena, Gudmund tar kontakt med Grunneier og tilbyr en leie på 4000,- for norgesserieprøve 2014 og 6000,- for NM 2015. Tar også kontakt med grunneier av beite i bakkant av arena og tilbyr 1000,- i leie pr år.
 • Overnatting/servering, Lagene leier bygget for 250,- pr pers pr døgn. Deltakere kan bestille overnatting med frokost lørdag og søndag samt middag søndag for 600,- pr døgn. Camilla tar bestilling av dette. Gudmund oppretter en konto og gir nr til Camilla.
 • Kjøkken, Marte Stine blir spurt om hun kan ta hovedansvar for servering, hun får med seg Jorun og en til fra Midtgudbrandsdal. Camilla og Guro gir Marte Stine info om hva som er planlagt i forhold til servering. Anne Kari snakker med Nortura for å få sponset mat. De som jobber med servering setter selv opp arbeidsliste.
 • Bane, Guro stiller som utsetter og Geir Løkken blir spurt om han kan dele oppgaven med henne. Hvert lag må stille med 3 personer  pr dag som kan jobbe i kve. Erik organinserer dette og setter opp arbeidsliste. Furuset stiller med lastebil og sjåfør hele helgen.
 • Sau, Bruker Erik og Mette sin sau og har da nok til at de bare går en omgang. Trenger da ca 250 dyr. Hentes fredag morgen. Sorterer mest mulig jevne flokker i øvre del av arena, etter at de har gått kjører de tilbake til beite. Merker sauen med buffer, Pål hører med Gausdal Land om de kan sponse dette.
 • Sekreteriat, Sverre og Camilla deler på dette.
 • Skriver, spør om Anne Kari Haugalien kan skrive en dag, spør om Kjell Ivar Borgehagen tar en dag.
 • Forsikring, Gudmund undersøker dette.
 • Premiering, 6 premierte pr dag. Bestiller «fat» med loge etc til de tre første plassene, lagene må ordne med resten av premiene til hver sin dag. Pål snakker med Marte Stine om bestilling av fat. (logo, norgesserieprøve Kvitfjell 2014, premie)
 • Strømgjerder, trenger ca 1000m. Camilla hører med AK om de vil sponse dette mot reklame.
 • Media, Mette snakker med Gausdal Videregående med en gang skolen starter opp igjen.
 • Erik sender info om prøven til Mattilsynet.
 • Grinder, Anne Kari tar med.
 • Duk til kve, Pål snakker med Gausdal Land.
 • Info til deltakere, Mette legger ut info om prøven på Fylkeslaget sin hjemmeside.
 • Dugnad, stetter opp felles dugnad 24 sept 17.00. Mette lager et skriv om dette og sender ut til alle medlemmer av begge lagene.

Gausdal 13.08.2014