Midtgudbrandsdal og Valdres gjeterhundlag har planlagt sommerkurs i 2015