Sommer kurs! 19-20 juli

19-20 juli blir det gjeterhund kurs, med instruktører som Shania Longyard, Jasna Bohlin og Torkjell Solbakken.  Det blir teori på fredags kvelden. Ved på melding oppgi hvilken av disse du kunne tenke deg å gå på kurs hos, og nivå du og din hund er på

Sted: Tverrbygda, Nord Fron

Pris: 1500,- (inkl lunch begge dager)

Medlemmer av MGG prioriteres 

påmeldings fris 18.06, innbetaling er endelig påmelding

Send påmelding til Erling Magnus Vaterland på mail: emvaterland@yahoo.no

eller på tlf 909 47 750

Samme helg, og på samme sted vil NWKK arrangere kurs med Simon Leaning. Sjekk klubbens hjemme side for mere info http://www.norskworkingkelpie.com/163803094