Anne Kari Veikleenget og Knut Bakkum starter opp med kurs for gjeterhund, spesielt lagt til rette for ung-hund.
Oppstart 21 Februar, hos Anne Kari Veikleenget kl11.00
påmelding til Knut på tlf 928 55 874