Overordna avlsmål:
Utvikla ei geit som produserer mjølk med god og særegen geitsmak, og som kan utnytta dei naturgjevne ressursane best mogleg. Geita skal ha god helse og fruktbarhet.

Tillitsvalde i Fagråd for geit i Oppland:

På årsmøtet i OSG 19/2 2011 vart Fagråd for geit i Oppland lagt ned. Vedtaket vart gjort ved at frå nå av skal den valde geiterepresentanten i styret i OSG ivareta oppgavene som Fagråd for geit hadde før. Det vart antyda i vedtaket at det årlege møtet saman med Tine bør vidareførast. Elles går frå nå av rekneskapen inn i fylkeslagets rekneskap utan eige avdelingrekneskap.

 

 

Geiterepresentant i styret i OSG:

Håkon Gjelstad, Sambuhaugen, 2950 Skammestein
971 44 687 hgjelsta@bbnett.no