Avlsutvalget for sau i Oppland og styret i Ring 41 frå årsmøtet 16/02 2013

Leder:

Peder Leirdal, Vestvegen 408, 2847 Kolbu
996 21 194

peder_leirdal@live.com

 

Nestleder:

Odd Steinar Granheim, Krukhaugvegen 191, 2635 Tretten

975 60 167, osgran@frisurf.no

 

 

Styremedlem: Ola Hareland, Romsdalsvegen 290, 2666 Lora
971 20 054, ola@lesja.net

Styremedlem: Helge Johannes Nordlien, Baklivegen 1674, 2651 Østre Gausdal,

918 29 569, helge@grimstadas.no

Varamedlemmer i nummerorden:
1. Kjell Gudmund Svien, Øye

2. Anne Røssum, Kvam

3. Per Erik Holmen, Sør-Fron

 

Regionkonsulent og sekretær til venstre i bilete:
Terje Bakken, 2870 Dokka
61 11 92 98     995 33 538
terje.bakken@nortura.no  
 

 

Kasserer: Pål Kjorstad, Moarusta 13, 2647 Sør-Fron

990 34 406, pkjorstad@outlook.com