Oppland Sau- og Geitalslag, seinare kalla Oppland Sau & Geit (OSG) fylte 50 år i 1999. I samband med dette jubileet vart det gjeve ut ei bok om historia til laget. Denne boka inneheld mykje stoff og kan sikkert enda kjøpast frå fleire lokallag. I samband med 60 års jubileet i 2009 vart årsmeldinga for 2008 utvida med at siste 10-års bolken vart spesielt omtala.

OSG vart stifta på Lillehammer 14/12 1948, hadde fyrste styremøte 22/3 1949 og fyrste årsmøte 13/12 1949. Dette året hadde OSG 538 medlemmer og 14 lokallag. Toppen vart førebels nådd i 1965 med 2469 medlemmer og 35 lokallag, medan vi i dei siste 5 åra har hatt litt over 1200 medlemmar og 33 lokallag.

Historie, ledere (bilete), fylkeslagets diplom, m.m.

Oppdatert prisvinnarar i Oppland Sau og Geit 2019

Formenn/ledere gjennom åra:


1949-51: Kristen Aanstad

1952-58: Per L. Haugen

1959-63: Per O. Lindsheim

1963-71: Hans M. Hjelstuen

1971-77: Hans Forr

1977-79: Per L. Haugen

1979-85: Lars Lauvsletten

1985-89: Einar Høystad

1989-92: Olav Helleberghaugen

1992-97: Anders Sørflaten

1997-99: Sigurd Krekke

1999-02: Trond Dalsegg

2002-08: Kristin Bakke Lajord

2008-13: Pål Kjorstad

2013-14: Håkon Gjelstad

2014-19: Arnfinn Beito

Knut Evensen tok over etter årsmøtet 2019

Leder m/æresmedlemmar ved årsmøte i OSG 2013.