Innkalling til årsmøtet i Oppland gjeterhundlag 02.02.2013

Kl.11.00 på Felleskjøpet Lillehammer

Sakliste

  1. Godkjenning av innkalling og sakliste
  2. Valg av møteleder og referent
  3. Opprop
  4. Valg av 2 personer til å underskrive møteprotokoll
  5. Årsmelding
  6. Regnskap
  7. Medlemskontigent for Oppland gjeterhundlag
  8. Valg
  9. Dommerhøringa
  10. NM kvote
  11. NM 2015 på Ringebu
  12. Arbeidsplan 2013
  13. Norgeserieprøve
  14. Fylkesmesterskap 2013
  15. Sommer og Vintersamling
  16. Instruktørutdanning??
  17. årsmøte 2014

Randsverk 7.1.2013

For styret

Ragnhild Jacobsen, sekr.