Her er vedtekne fargekoder for Oppland.

Det vart og er framleis diskutert kva for fargar vi skulle ha. NSG tok dette opp nokre år seinare og valde same farge som fosterteljarane brukar. I tillegg brukar nokre lokale beitelag i Oppland andre fargar den dag i dag.

Merk dere dette:

1. Da ei kode i Oppland er demokratisk vald på eit årsmøte burde alle retta seg etter dette.

2. Alle som starta med slips etter vedtaket hat kjøpt inn desse fargane og har lært seg kodane.

3. For SNO, kadaverhundekvipasjar, gjetarar og anna publikum er dette aller best.

4. Fosterteljarkoder/NSG-koder er vel og bra, men ikkje alltid like greie særleg grunna 2 grunnar:

a) For 10% av hankjønn som er raudgrønn fargeblinde vil slipsfarga grøn og raud fortona seg som same eller rettare sagt udefinert farge på avstand.

b) For ingen farge ved 2 lam vil ein vera i tvil om besetningen brukar slips eller ikkje.

4. For dere som fnyser av slips, så var redaktøren òg ein av dei til han sjølv starta å bruke dette på søyene. Etter dette synes han at det er til hjelp - tilfredshet når slipsa stemmer og alarmerande når det skjer noko anna.