Fåvang Sau og Geit ble stiftet 1. januar 1949 med Per Haugen som den første formann. I forkant av dette hadde småfefolket i Fåvang vært med å starte et felles lag for Ringebu kommune noen måneder før, nærmere bestemt 20. april 1948. Tanken om å lage to lag i kommunen kom raskt opp, så samarbeidet opphørte og vi fikk Fåvang Sau og Geit som eksisterer i beste velgående den dag i dag.Allerede første året var det hele 66 medlemmer, så det viste at behovet for et felleskap var absolutt tilstede. Toppåret når det gjelder antall medlemmer var i 1965 med 219 medlemmer. I dag ligger medlemstallet stabilt på ca 70 medlemmer.

Fåvang Sau og Geit har stolte og lange tradisjoner som et aktivt lokallag med bla mangeårig arrangør av ulike kåringsjå på Flyausa. Inseminering er heller ikke noe nytt. Allerede 1949 ble det inseminert 44 søyer i Fåvang. 

Avl har vært et varemerke for småfeholdet i Fåvang, og det er ikke få utmerkelser som har tilkommet våre medlemmer opp gjennom årene. Att Fåvang Sau og Geit er og har vært et aktivt lokallag kan vi takke de mange ildsjeler i laget for.    

Til neste år, dvs 2019 er vi 70 år. Det skal feires med jubileumsfest på Tromsvang og det skal også gis ut bok.      

Formenn/ledere gjennom åra:

1949-1950: Per Haugen

1951-:         Paul E. Ødegård

1952-:         Morits O. Nordrum

1953-1954: Sverre Elvestad

1955-1956: Johannes Hage

1957-1959: Jørgen K. Mork

1960-1966: Hans M.Hjelstuen

1967-1968: Sverre Borgedal

1969-1970: Lars Kleven

1971-1972: Erland Myhrmoen

1973-1977: Nils Pålsøygard

1978-1979: Guttorm Aaløkken

1980-1981: Ivar Braastad

1982-1984: Knut Hillstad

1985-:         Lars Kleven

1986-1987: Atle Årnes

1988-1989: Ole Strangstadstuen

1990-1993: Erik P. Borgen

1994-1995: Lars Romsås

1996-2007: Hans M. Hjelstuen

2008-2011: Sigurd Krekke

2012-2019: Øyvind Myhrsveen

2019-       : Knut Evensen

Æresmedlemmer i Fåvang Sau og Geit:
Erland Myhrmoen, Sigurd Krekke, Lars Romsås, Øyvind Krogsveen, Øyvind Myhrsveen og Erik P. Borgen.
Døde: Per Haugen, Alfred Haugen, Arne Bakken, Hans Amrud, Nils Pålsøygard, Lars Kleven, Oddmund Rønningen, Guttorm Aaløkken og Hans M.Hjelstuen

 

Ønsker du å lese mer om historia til Fåvang Sau og Geit?

Historia om Fåvang Sau og Geit 1949-2019-Fåvang 70-år

 

 

Jubileumsboka fra 50 års jubileumet finnes fortsatt. Pris:

  • medlemmer 100,- 
  • for ikke medlemmer 150,-

Kontakt leder eller sekretær hvis dette skulle være interessant.

"Fåvang Sau og Geit gjennom 60" år er et hefte som tar for seg spesiellt årene 2000-2009.