Ringebu kommune har totalt ca. 20 000 sau på beite organisert i ulike gjeterlag hvor noen har heldtisansatte gjetere i beitesesongen, mens andre organiserer seg med mer deltidsopplegg. I tilegg så legges det ned utallige årsverk med tilsyn av medlemmene i hvert enkelt gjeterlag. Tapsprosenten i kommunen var i 2010 på 5,8 %.

I dag er det 3 drifter med sau i Fåvang:

Vestsida sauesankelag:
Holder til på vestsiden av Lågen. Tall 2017: 5197 sau på beite, og 1,99 % tap på beite

Leder: Øyvind Myhrsveen, tlf. 415 10 320

Brekkom fellesdrift
Holder til på østsiden av lågen i nordre del av Fåvang. Tall 2017: 2102 sau på beite, og 5,28 % tap på beite. Leder:

Per Erik Tromsnes, tlf. 942 47 999

Fåvang gjeterlag:
Holder til på østsiden av Lågen i søre del av kommunen mot Øyer og Stor Elvdal kommuner. Tall 2017: 5079 sau på beite, og 5,73 % tap på beite.

Leder: Knut Sylte, tlf. 901 45 043

 

Geita bruker også utmarka. De fleste besetningene holder til på setra på sommeren og produsere mjølk basert på bla utmarksbeite.

Sauesanking i Tromsbua 4.september 2009