Nytt av året er at vi prøver oss med møte hvor alle som vil tar med seg årsutskrift fra sauekontrollen for egen budskap, eller utskrift fra slakteri. Vi går da gjennom de enkelte besetninger sine tall som da være "mottagelig" for konstruktiv kritikk og ikke minst ros. Vi ser an antall deltagere og antall kvelder. Mere info om dette kommer.

Ellers har vi et rikt program som burde være interssant for de fleste saueeiere. Her er programmet:

Aktivitetsplan 2019: