Med forbehold om endringer legges arbeidsplan fram her:

  • 7. februar årsmøte Sør-Fåvang Grendehus
  • Uke 11, styremøte Fåvang Sau og Geit
  • Uke 13, vårmøte sammen med Ringebu Sau og Geit i Fjelltun

Følg med på hjemmeisden vår for eksakte datoer og evt endringer i programmet.