Årsmeldingen er ment å være informativ, vise regnskap og oppsummere året som har gått. God lesing.

Årsmelding 2016 Fåvang sau og geit