Håper du finner vår årsmelding interessant, så god lesning:-)

Stor takk til våre sponsorer.

 

Årsmelding Fåvang Sau og Geit 2019