Årsmeldingen er ikke ferdig trykket, så det kan gå noen dager til den blir sendt ut. En så lenge får du nyte den her på hjemmesiden til Fåvang sau og geit.

Vi øsnker deg samtidig vel møtt til årsmøtet.

Årsmelding Fåvang sau og geit 2015