Årsmelding 2014

Håper årsmeldingen gir nyttig informasjon om saueholdet i Fåvang, og vel møtt til årsmøtet.