Vi ønsker alle sammen vel møtt til årsmøtet og god lesing...

Årsmelding Fåvang Sau og Geit 2012