Det var ingen innkomende saker, så årsmøte innholdt kun vanlige årsmøtesaker. Frode Fjellstad kom inn i styret og Kyrre Formo rykket opp til 1. vara som er møtende på styremøter. Vi ønsker alle med nye verv i laget velkommen, og takker samtidig de som gikk ut av styret. Av selve styret så var det nestleder geir Amrud og møtende vara Terje Gunstad som gikk ut.

Leder informerte etter årsmøte om aktuelle saker som NM sauklipping og Flyausa. Odd Steinar Granheim og Edvard Bjørge fikk begge premier for beste vær under kåringen henholdsvis Spæl og NKS