Saker som ønskes tatt opp må vare styre i hende innen fredag 20. januar. Øyvind tlf 415 10 320, eller mail knut@fjossystemer.no

Årsmeldingen legges ut på hjemmeiden med det første, og sendes pr. post så snart den er klar etter trykking. Følg linken under for selve innkallingen:

Årsmøteinnkalling

 

Vel møtt til årsmøte