Innkalling, saksliste og årsmelding vil bli sendt ut første del av januar til alle våre medlemmer. Har du saker du ønsker skal tas opp på årsmøtet så send disse til leder eller sekretær innen mandag 19. januar 2015.

Valgkomiteen er varslet og begynner sitt arbeid i forkant av årsmøte. Ved å klikke på lenken under kan du se hvem som er på valg.

Valgkomiteen