Årsmøtet ble arrangert lørdag, og i tillegg var det seminar gjennom hele helga sammen med Hedemark og Akershus sau og geit. Over 200 personer fikk med seg en god dose faglig påfyll innenfor "sauens ve og vel".

Referat fra årsmøte og seminar blir å finne på siden til OSG etter hvert.

Fåvang var representert med Sigurd, Hans, Øyvind og Knut

 

Øyvind med velfortjent Diplom