Årsmøtet omhandlet vanlige årsmøtesaker. Økonomien rundt jubileumsboka ble diskutert, men påtroppende styre ba om et års tid på å ordne dette, så vi fikser dette også. Øyvind gikk av som leder etter 8 år, og Frode som nestleder etter 4 år. Hjetelig takk for all innsats dere har lagt ned i de årene. De ble begge takket av påtroppende leder med velfortjente blomstrer.Vi ønsker også nye styremeldemmer velkommen som er Ole Johan og Per Arne. Det ble litt omrokkering av styre som nå ser slik ut:

  • Leder Knut Evensen
  • Nestleder Ole Johan Bjørge
  • Sekretær Camilla Segelstad
  • Kasserer Johnny Høyesveen
  • Styremedlem Per Arne Brenden
  • 1. vara Kyrre Formo
  • 2. vara Tor Romsås
  • 3. vara Guro Romsås

Takk til alle for en trivelig kveld.