De store sakene var det ikke, så både årsmelding, regnskap valg mm gikk sømmelig for seg. Styret er klar for 2017, og er igang igjen med første styremøte 14. ferbuar. Vi oppfordrer dere til å komme med innspill vi kan jobbe med, ta opp osv. Følg også med på hjemmesiden vår for å holde dere oppdatert på våre aktiviteter. Vi varsler også med sms.

Nytt styre ble slik:

  • Leder Øyvind Myhrsveen
  • N. leder Frode Fjellstad
  • kasserer Johnny Høyesveen
  • Styremedlem Mette Amrud Sylte
  • Sekretær Knut Evensen
  • 1. vara og møtende på styremøter Kyrre Formo
  • 2. vara Camilla Segelstad
  • 3. vara Pål Borgen

Revisorer: Atle Aarnes og Anders G. Fretheim. Valgkomite: Terje Rotås, Per Erik Tromsnes og Anton Myhrmoen.