Passe gruppe er 8-10 deltakere, og blir vi mange så kan vi ta flere grupper. Her er det gode muligheter for å lære av hverandre, og minner om at her må alle være åpne om sine egne resultat. Meld dere på:

Møtet eller møtene blir før påske, så kun tid og vei. Informasjon om tid og sted kommer når vi får oversikt over antall deltakere. Påmeldingsfrist søndag 31. mars.