I permen finner du beitestatistikk for beitelagene i Ringebu kommune delt opp i hvert enkelt beitelag, og samla statistikk for kommunen. Permen omhandler tiden fra 1970 og fram til 2011.

Vi håper dere finner dette interessant og at dere bruker permen som både oppslagsverk og kunnskapsbase . Her ligger det betydelig arbeid bak for å dokumentere hva som egentlig skjer med sauen på beite. Vi takker også alle som har bidratt med materiale og arbeid slik at både rovdyrforliket og denne permen ble en realitet. Tusen takk alle sammen. 

Permen er utdelt til følgende personer og organisajoner:

 • Fylkesmannen i Oppland v/ Sidsel Røhnebæk og Harald Klæbo
 • Mattilsynet v/ Kjell Aune
 • NSG v/ leder Ove Ommundsen
 • OSG v/ leder Pål Kjorstad
 • Roviltnemnda i Oppland v/ Ivar Odnes
 • DN v/ Lars Bendik Austmo
 • Landbrukskontoret i Midt-Gudbransdal
 • Ordfører i Engerdal Reidar Åsgård
 • Oppland Senterparti
 • Furuseth slakterier v/ Stein Myhrsveen
 • Nortura v/ Erling Skurdal
 • Politiske partier i Ringebu som stilte til valg høsten 2011
 • Fåvang Bondelag
 • Ringebu-Fåvang småbrukerlag
 • Ringebu Sau og Geit
 • Erik S. Winther
 • Ordfører Erik Odlo
 • Beitelagene i Fåvang

Rovviltpermen og innhold; klikk på lenken under:

Forside

Rovdyrforliket i Ringebu kommune

Beitestatistikk beitelagene i Fåvang

Beitestatistikk beitelagene i Ringebu

Samla beitestatistikk for Ringebu kommune