Ringebu kommune er i gang med å legge tilrette for tomter på Flyausa. Dermed må det ryddes opp, og vi i sau og geit må bla fjerne/selge bua og scena. Det sendes ut skriftelig innkallelse og saksliste i løpet av april/mai.

Skulle det være noe spørsmål om saken så kan det tas kontakt med leder Øyvind Myhrsveen, tlf 474 63 350